Rizatriptan Sumar Pharma

Rizatriptan Sumar Pharma inniheldur virka efnið rizatriptan. Það er í flokki lyfja sem nefnast sértæk 5-HT1B/1D viðtakaörvandi efni. Rizatriptan Sumar Pharma er notað til að meðhöndla mígreniköst, með eða án fyrirboða. Rizatriptan Sumar Pharma er notað til að meðhöndla höfuðverk vegna mígrenikasta hjá fullorðnum. Áhrif rizatriptans í meðferð á mígreni gæti byggst á örvun 5-HT1B og 5-HT1D viðtaka, sem eru á æðum utan á heilanum og á skyntaugum frá þrenndartauginni sem liggja til þessara æða. Æðarnar eru taldar víkka út í mígrenikasti og veldur það sársauka. Virkjun þessara 5-HT1B og 5-HT1D viðtaka getur leitt til samdráttar æðanna sem valda sársaukanum og til hömlunar á losun taugaboðefna. Þetta leiðir til minni bólgu og færri sársaukaboða um þrenndartaugina til heilans.

Ábendingar:

  • Bráð meðferð við höfuðverk tengdum mígreniköstum, með eða án fyrirboða hjá fullorðnum.

Frábendingar:

  • Ofnæmi fyrir rizatriptani eða einhverju hjálparefnanna
  • Samhliðagjöf mónóamínoxídasa (MAO) hemla, eða ef minna en tvær vikur eru liðnar frá því að meðferð með MAO-hemlum lauk
  • Rizatriptan Sumar Pharma er ekki ætlað sjúklingum með verulega skerðingu á lifrar- eða nýrnastarfsemi.
  • Rizatriptan Sumar Pharma er ekki ætlað sjúklingum sem fengið hafa heilablóðfall (CVA, cerebrovascular accident) eða tímabundna blóðþurrð í heila (TIA; transient ischemic attack).
  • Hár blóðþrýstingur, meðalhár eða verulegur, einnig ómeðhöndlaður vægur háþrýstingur.
  • Staðfestur kransæðasjúkdómur, þ.á.m. blóðþurrðarsjúkdómar (hjartaöng, fyrra hjartadrep eða staðfest einkennalaus blóðþurrð), einkenni um blóðþurrðarsjúkdóm eða Prinzmetals hjartaöng.
  • Útæðasjúkdómar.
  • Samhliðanotkun rizatriptans og ergotamins, ergot afleiða (þ.á.m. methysergids), eða annarra lyfja sem örva 5-HT1B/1D viðtaka

Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf.

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
N02CC - Mígrenilyf, sérhæfð serótónínvirk lyf (5-HT1-viðtaki)
Virkt innihaldsefni
Rizatriptan
Lyfjaform
Munndreifitöflur
Styrkleiki
10 mg
Magn
18 stk.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá

RIR.R.2023.0001.02

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
14983310 mg18 stk.