Presmin

Presmin inniheldur virka efnið lósartan. Lósartan tilheyrir flokki lyfja sem nefnast angíótensín II blokkar. Angíótensín II er efni sem er framleitt í líkamanum og binst við viðtaka í æðum, sem veldur því að þær þrengjast. Þetta veldur því að blóðþrýstingur hækkar. Lósartan kemur í veg fyrir að angíótensín II bindist við þessa viðtaka, sem veldur því að það slaknar á æðunum sem gerir það að verkum að blóðþrýstingur lækkar. Lósartan dregur úr skerðingu á nýrnastarfsemi hjá sjúklingum með háan blóðþrýsting og sykursýki af tegund 2.

Lósartan hefur hvorki örvandi áhrif né blokkar það aðra hormónaviðtaka eða jónagöng sem eru mikilvæg í stýringu á hjarta- og æðakerfinu. Lósartan hamlar heldur ekki ACE (kínínasa II), ensíminu sem brýtur niður bradýkínín. Af þessu leiðir að engin aukning verður á bradýkínín miðluðum aukaverkunum.

Ábendingar:

  • Meðferð við háþrýstingi (essential hypertension) hjá fullorðnum og börnum og unglingum 6-18 ára.
  • Meðferð við nýrnasjúkdómi hjá fullorðnum sjúklingum með háþrýsting og sykursýki af tegund 2 með prótein í þvagi >0,5 g/sólarhring sem hluti af meðferð við háþrýstingi.
  • Meðferð við langvinnri hjartabilun hjá fullorðnum sjúklingum þegar meðferð með ACE-hemlum er ekki lengur talin henta vegna ósamrýmanleika, sérstaklega hósta eða frábendingar. Ekki er mælt með að skipta yfir í meðferð með lósartani ef náðst hefur jafnvægi hjá sjúklingum með hjartabilun á ACE-hemli. Sjúklingar eiga að hafa útfall vinstri slegils <40% og vera í klínísku jafnvægi í viðurkenndri meðferð við langvinnri hjartabilun.
  • Til að draga úr hættu á heilablóðfalli hjá sjúklingum með háþrýsting og þykknun vinstri slegils staðfest með hjartalínuriti.

Frábendingar:

  • Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • Annar eða síðasti þriðjungur meðgöngu
  • Alvarlega skert lifrarstarfsemi
  • Ekki má nota Presmin samhliða lyfjum sem innihalda aliskiren hjá sjúklingum með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi (GFR <60 ml/mín./1,73 m2 )

Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
C09CA - Angíótensín II blokkar, óblandaði
Virkt innihaldsefni
Lósartan
Lyfjaform
Filmuhúðaðar töflur
Styrkleiki
50 mg
Magn
98 stk.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá

PRE.R.2021.0001.01

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
10365150 mg98 stk.