Myfenax

Myfenax inniheldur virka efnið mýcófenólat mofetíler. Myfenax er lyf sem er notað til að bæla ónæmisvirkni. 

Ábendingar: 

  • Myfenax er ætlað til nota samhliða cíklósporíni og barksterum fyrirbyggjandi gegn bráðri höfnun á ígræðslu hjá sjúklingum sem fá ósamgena nýrna-, hjarta- eða lifrarígræðslu.

Frábendingar:

  • Ekki má nota Myfenax handa sjúklingum með ofnæmi fyrir mýcófenólat mofetíli, mýcófenólsýru eða einhverju hjálparefnanna. Ofnæmisviðbrögð gegn Myfenax hafa komið fyrir.
  • Ekki má nota Myfenax hjá konum á barneignaraldri sem ekki nota mjög öruggar getnaðarvarnir.
  • Ekki má hefja meðferð með Myfenax hjá konum á barneignaraldri ef ekki liggur fyrir neikvætt þungunarpróf, svo ekki komi til óafvitandi notkunar á meðgöngu.
  • Ekki má nota Myfenax á meðgöngu nema engin önnur meðferðarúrræði séu tiltæk til að koma í veg fyrir höfnun ígrædds líffæris.
  • Ekki má nota Myfenax hjá konum með barn á brjósti.

Markaðsleyfishafi: Teva B.V.*

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
L04A - Ónæmisbælandi lyf
Virkt innihaldsefni
Mýcófenólsýra
Lyfjaform
Hylki, filmuhúðaðar töflur
Styrkleiki
250, 500 mg
Magn
50, 100 stk.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá

MYF.R.2021.0001.02

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
055073250 mg100 stk.
055084500 mg50 stk.