Metoprolol Alvogen

Metoprolin inniheldur virka efnið metóprólól. Metóprólól tilheyrir flokki lyfja sem kallast beta-blokkar og eru notaðir til að meðhöndla hjartasjúkdóma. Metoprolol hægir á hjartslætti, dregur úr magni blóðs sem hjartað dælir á hverri mínútu og lækkar blóðþrýsting. Þegar vinnuálag hjartans er minnkað er einnig komið í veg fyrir brjóstverk af völdum súrefnisskorts.

Ábendingar: 

 • Hjartaöng
 • Háþrýstingur
 • Fyrirbyggjandi meðferð eftir hjartadrep (secondary prevention)
 • Hjartsláttartruflanir (einkum ofansleglahraðtaktur, gáttatif og aukaslög í sleglum)
 • Skjaldvakaeitrun
 • Starfstruflun í hjarta ásamt hjartsláttarónotum 
 • Fyrirbyggjandi við mígreni

Frábendingar: 

 • Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • vanmeðhöndluð hjartabilun
 • greinilegur sínus hægsláttur
 • gáttasleglarof af II. eða III. gráðu 
 • heilkenni sjúks sínushnútar
 • alvarlegur sjúkdómur í útæðum
 • hjartalost
 • þetta lyf má ekki gefa sjúklingum með hjartadrep og hjartsláttartíðni <45 slög/mínútu, PQ bil >0,24 sekúndur eða slagbilsþrýsting <100 mmhg
 • efnaskiptablóðsýring
 • alvarlegur teppusjúkdómur í lungum
 • samhliðameðferð með flocafenini
 • samhliðameðferð með sultopridi

Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf.

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
C07AB - Beta-viðtakablokkar, sértækir
Virkt innihaldsefni
Metóprólól
Lyfjaform
Töflur
Styrkleiki
50, 100 mg
Magn
100 stk.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá

MET.R.2023.0001.03

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
57071450 mg100 stk.
156925100 mg100 stk.