Immex

Við bráðum niðurgangi

Lóperamíð, 2 mg, frostþurrkaðar töflur

Immex

Lausasölulyf við bráðum niðurgangi.

 • Leysist upp á tungu
 • Virkar hratt
 • Má nota frá 12 ára aldri
 • Dregur úr þarmahreyfingum

Ábending:

 • Immex er notað til meðferðar við einkennum bráðs niðurgangs hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri.

Frábendingar:

Lóperamíðhýdróklóríð má ekki nota hjá:

 • Einstaklingum með þekkt ofnæmi fyrir lóperamíðhýdróklóríði eða einhverju hjálparefnanna
 • Börnum yngri en 2 ára
 • Sjúklingum með bráða iðrakreppu (dysentery) sem einkennist af blóði í hægðum og hækkuðum líkamshita
 • Sjúklingum með bráða sáraristilbólgu
 • Sjúklingum með garna- og ristilbólgu af völdum baktería sem orsakast af sýkingum, þar á meðal salmonellu, shigellu og kamfýlóbakteríu
 • Sjúklingum með sýndarhimnuristilbólgu í tengslum við notkun breiðvirkra sýklalyfja

Notkunarupplýsingar: Tvær frostþurrkaðar töflur (4 mg) í upphafi og síðan 1 frostþurrkuð tafla (2 mg) eftir hverjar lausar hægðir, í fyrsta lagi klukkustund eftir upphafsskammt. Venjulegur skammtur er 3–4 frostþurrkaðar töflur (6 mg–8 mg) á sólarhring; hámarksskammtur á sólarhring skal ekki fara yfir 6 frostþurrkaðar töflur (12 mg).

Unglingar 12 ára og eldri: Ein frostþurrkuð tafla (2 mg) í upphafi og síðan 1 frostþurrkuð tafla (2 mg) eftir hvert niðurgangsskot, í fyrsta lagi 1 klukkustund eftir upphafsskammt. Hámarksskammtur á sólarhring skal ekki að fara yfir 4 frostþurrkaðar töflur (8 mg).

Hámarksmeðferðarlengd án samráðs við lækni er tveir dagar.

Meðganga og brjóstagjöf

Meðganga:

 • Forðast skal notkun Immex á meðgöngu, einkum á fyrsta þriðjungi meðgöngu.

Brjóstagjöf:

 • Smávægilegt magn kann að skiljast út í brjóstamjólk. Leitaðu ráða hjá lækninum um viðeigandi meðferð.

LESIÐ FYLGISEÐILINN FYRIR NOTKUN

Ítarupplýsingar

Virkt innihaldsefni
Lóperamíð
Lyfjaform
Frostþurrkaðar töflur
Styrkleiki
2 mg
Magn
12 stk

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

IMX.L.A.2022.0006.01

Sölustaðir

Fæst í næsta apóteki.