Immex

Við bráðum niðurgangi

Lóperamíð 2 mg

Immex

Lausasölulyf við bráðum niðurgangi.

  • Virkar hratt
  • Litlar töflur og umbúðir
  • Handhægt í ferðalagið
  • Eykur upptöku á vatni og söltum

Ábending: Immex er notað við bráðum niðurgangi. Immex kemur þarmahreyfingum í eðlilegt horf, vinnur gegn vökvatapi og eykur getuna til þess að halda hægðum. Immex er einnig notað við langvarandi niðurgangi.

Notkunarupplýsingar: Hjá fullorðnum skal hefja meðferðina með 2 töflum. Ef niðurgangurinn hefur ekki stöðvast innan 2-3 klst. skal taka 1 töflu eftir hverja losun þunnra hægða. Ekki má taka meira en 8 töflur á sólarhring. Ekki á að nota Immex lengur en í 2 sólarhringa í einu

LESIÐ FYLGISEÐILINN FYRIR NOTKUN

Ítarupplýsingar

Virkt innihaldsefni
Lóperamíð
Lyfjaform
Töflur
Styrkleiki
2 mg
Magn
20 stk

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

IMM.L.A.2021.0004.01

Sölustaðir

Fæst í næsta apóteki.