Fungyn

Fungyn inniheldur virka efnið flúkónazól. Flúkónazól er sveppalyf af flokki tríazólsambanda. Helsti verkunarháttur þess er hindrun afmetýleringar 14-alfa-lanósteróls af völdum cýtókróm P-450 hjá sveppum, sem er nauðsynlegt skref í myndun ergósteróls hjá sveppum. Tengsl eru milli uppsöfnunar 14-alfa-metýlsteróla og taps ergósteróls úr frumuhimnu sveppa og getur þetta verið ástæðan fyrir sveppaeyðandi virkni flúkónazóls. Sýnt hefur verið fram á að flúkónazól er sértækara fyrir cýtókróm P-450 ensím hjá sveppum en í mismunandi cýtókróm P-450 ensímkerfum hjá spendýrum.

Ábendingar:

Fungyn er notað til meðferðar gegn eftirtöldum sveppasýkingum hjá fullorðnum:

 • Mengisbólgu af völdum cryptococca (cryptococcal meningitis).
 • Þekjumyglu (coccidiodomycosis).
 • Ífarandi candidasýkingum (invasive candidiasis).
 • Candidasýkingum í slímhúð, þar með töldum í munni og koki, vélinda, candida í þvagi og langvinnum candidasýkingum í húð og slímhúð.
 • Langvinnum candidasýkingum (atrophic) í munni (sár af völdum gervitanna) ef bætt tannhirða eða staðbundin meðferð ber ekki árangur.
 • Candidasýkingum í leggöngum, bráðum eða ítrekuðum; þegar staðbundin meðferð á ekki við.
 • Húfubólga (Candida balanitis) þegar staðbundin meðferð á ekki við.
 • Húðsveppasýkingum, þar með töldum tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og candidasýkingum í húð þegar altæk meðferð á við.
 • Tinea unguium (sveppasýkingum í nöglum) þegar önnur meðferð á ekki við.

Fungyn ætlað fullorðnum til að fyrirbyggja:

 • Endurtekna mengisbólgu af völdum cryptococca (cryptococcal meningitis) hjá sjúklingum í áhættuhóp.
 • Endurteknar candidasýkingar í munni og koki og vélinda hjá HIV smituðum sjúklingum sem eiga hættu á endurteknum sýkingum.
 • Til að draga úr tíðni endurtekinna candidasýkinga í leggöngum (4 eða fleiri sýkingar á ári).
 • Candidasýkingar hjá sjúklingum með langvarandi daufkyrningafæð (s.s. sjúklingum með illkynja blóðsjúkdóma (haematological malignancy) sem fá geislameðferð eða sjúklingum sem fá blóðmyndandi stofnfrumuígræðslu).

Notkun Fungyn er ábending hjá nýburum eftir fulla meðgöngu, ungabörnum, börnum og unglingum frá 0 til 17 ára:

 • Fungyn er notað til meðferðar gegn candidasýkingum í slímhúð (í munni og koki, vélinda), ífarandi candidasýkingum (invasive candidiasis), mengisbólgu af völdum cryptococca (cryptococcal meningitis) og til að fyrirbyggja candidasýkingar hjá ónæmisbældum sjúklingum. Fungyn má nota sem viðhaldsmeðferð til að fyrirbyggja endurtekna mengisbólgu af völdum cryptococca hjá börnum í áhættuhóp.

Hefja má meðferð áður en niðurstöður úr ræktun og öðrum rannsóknarniðurstöðum liggja fyrir, þó skal endurmeta meðferðina þegar þessar niðurstöður liggja fyrir. Styðjast á við opinberar klínískar leiðbeiningar varðandi viðeigandi notkun sveppalyfja.

Frábendingar:

 • Ofnæmi fyrir virka efninu, skyldum azolsamböndum, eða einhverju hjálparefnanna.
 • Ekki má meðhöndla sjúklinga með terfenadíni samhliða fjölskammtameðferð með Fungyn í skömmtum sem eru 400 mg á sólarhring eða stærri, byggt á rannsókn á milliverkunum við fjölskammtameðferð. Samhliðameðferð með öðrum lyfjum sem eru þekkt fyrir að lengja QT-bilið og sem umbrotna fyrir tilstilli cýtókróm (CYP) 3A4 ensímsins, þar með talið cisapríð, astemizól, pímózíð, quinidín og erýtrómýcín er frábending hjá sjúklingum sem fá flúkónazól.

Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf.

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
J - Sýkingalyf
Virkt innihaldsefni
Flúkónazól
Lyfjaform
Hylki
Styrkleiki
50, 150, 200 mg
Magn
30, 4, 28 stk.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - www.serlyfjaskra.is

FUN.R.2021.0001.01

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
15642750 mg30 stk.
182177150 mg4 stk.
536682200 mg28 stk.