Diltiazem HCl Alvogen

Dilmin inniheldur virka efnið diltíazem.  Diltíazem er benzódíazepín afleiða og tilheyrir flokki kalsíumgangaloka. Það hægir á hjartslætti, minnkar þörf hjartavöðvans fyrir súrefni og dregur úr álagi á hjartað. Diltiazem lækkar einnig blóðþrýsting með því að minnka vöðvaspennu í æðaveggjum.

Ábendingar: 

 • Hjartaöng
 • Prinzmetal hjartaöng
 • Háþrýstingur
 • Minnkaður viðbragðshraði í sleglum við gáttatif.

Fábendingar: 

 • Ofnæmi fyrir diltiazemi eða einhverju hjálparefnanna. 
 • Heilkenni sjúks sínushnútar hjá sjúklingum sem ekki eru með virkan gangráð. 
 • Vanmeðhöndluð hjartabilun. 
 • Annarrar eða þriðju gráðu gáttasleglarof hjá sjúklingum sem ekki eru með virkan gangráð. 
 • Hjartalost. 
 • Brátt hjartadrep. 
 • Verulegur hægsláttur (færri en 40 slög á mínútu). 
 • Bilun í vinstri slegli ásamt lungnabjúgi. 
 • Gáttaflökt eða gáttatif í tengslum við Wolff-Parkinson-White heilkenni. 
 • Alvarlegur lágþrýstingur. 
 • Digitaliseitrun. 
 • Samhliðanotkun dantrolen innrennslislyfs. 
 • Notkun í samsetningu með ivabrabini. 
 • Meðganga eða brjóstagjöf.

Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf.

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
C08D - SÉRTÆKIR KALSÍUMGANGALOKAR MEÐ BEINA VERKUN Á HJARTA
Virkt innihaldsefni
Diltíazem
Lyfjaform
Forðatöflur
Styrkleiki
120 mg
Magn
100 stk.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - www.serlyfjaskra.is

DIL.R.2023.0001.03

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
020685120 mg100 stk.