Ibuxin

Ibuxin töflur innihalda virka efnið íbúprófen. Íbúprófen er svokallað bólgueyðandi verkjalyf sem dregur úr framleiðslu efna sem valda verkjum og bólgu í líkamanum. Með hjálp íbúprófens hverfa verkirnir og hitatilfinning, roði og þroti minnka. Íbúprófen lækkar einnig hita. 

Ábendingar: 

 • Liðagigt, barnaliðagigt (Still sjúkdómur), hrygggikt (spondylous arthropathies), liðbólga í kjölfar sýkingar og sóraliðagigt. Liðhrörnun. Vefjagigt.
 • Bráður verkur vegna þvagsýrugigtar. Aðrir bandvefssjúkdómar sem þarfnast meðferðar með bólgueyðandi verkjalyfjum. Bráður verkur í stoðkerfi og verkur í kjölfar slyss. Verkur eftir aðgerð og verkur og bjúgur vegna tannaðgerða.
 • Tíðaverkur. Meðferð við miklum tíðablæðingum hjá konum sem nota lykkju.
 • Fyrirbyggjandi meðferð og meðferð við mígreniköstum.
 • Tímabundnir verkir og hiti, svo sem einkenni flensu vegna veirusýkinga eða inflúensu, vöðvaverkir og liðverkir, höfuðverkur og tannverkur.

Frábendingar: 

 • Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna. 
 • Alvarleg hjartabilun (NYHA flokkur IV). - Síðasti þriðjungur meðgöngu (vikur 28-40 á meðgöngu).
 • Þetta lyf skal ekki gefa sjúklingum sem vitað er að hafa áður fengið einkenni eins og berkjukrampa, astma, nefslímubólgu, ofnæmisbjúg eða ofsakláða eftir inntöku acetylsalicylsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja.
 • Aðstæður sem valda hættu á magablæðingu (svo sem hjá sjúklingum sem fá meðferð með segavarnarlyfjum, sjúklingum með dreyrasýki og sjúklingum með blóðflagnafæð eða skerta lifrarstarfsemi).
 • Fyrri magablæðingar eða rof í tengslum við meðferð með bólgueyðandi gigtarlyfjum.
 • Brátt magasár eða blæðing vegna slíks sárs eða saga um endurtekin magasár/blæðingu (a.m.k. tvö aðskilin tilvik um staðfest sár eða blæðingu).
 • Óútskýrð truflun á blóðmynd - Veruleg skerðing á lifrar- eða nýrnastarfsemi, eða veruleg óþægindi frá hjarta sem ekki hefur náðst stjórn á.
 • Heilablæðing eða önnur virk blæðing.

Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf.

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
M01AE - Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf, própíónsýruafleiður
Virkt innihaldsefni
Íbúprófen
Lyfjaform
Filmuhúðaðar töflur
Styrkleiki
400, 600 og 800 mg
Magn
30, 100 stk.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - www.serlyfjaskra.is

IBU.R.2021.0001.02

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
013615400 mg100 stk.
014365600 mg30 stk.
014597600 mg100 stk.
163667800 mg30 stk.
163675800 mg100 stk.