Amoxin Comp

Amoxin comp inniheldur tvö mismunandi virk efni sem kallast amoxicillin og clavulansýra. Amoxin Comp er sýklalyf sem drepur bakteríur sem valda sýkingum. Amoxicillin tilheyrir flokki lyfja sem kallast „penicillín“ en stundum er verkun þeirra hindruð (eru gerð óvirk). Hitt virka efnið (clavulansýra) kemur í veg fyrir að þetta gerist.

Ábending: Amoxin comp er ætlað til meðferðar við eftirfarandi sýkingum hjá fullorðnum og börnum:

 • Bráðri skútabólgu af völdum bakteríusýkingar.
 • Bráðri miðeyrnabólgu.
 • Bráðri versnun á langvinnri berkjubólgu.
 • Lungnabólgu sem smitast hefur utan sjúkrahúss.
 • Blöðrubólgu.
 • Nýrna- og skjóðubólgu.
 • Sýkingum í húð og mjúkvefjum, einkum húðbeðsbólga, dýrabiti, alvarlegri tannígerð ásamt dreifðri húðbeðsbólgu.
 • Sýkingum í beinum og liðum, einkum bein- og mergbólgu.

Frábendingar: 

 • Ofnæmi fyrir virku efnunum, einhverju penicillini eða einhverju hjálparefnanna.
 • Saga um alvarleg skyndileg ofnæmisviðbrögð (t.d. bráðaofnæmi) fyrir öðru beta-laktam lyfi (t.d. cefalosporini, carbapenemi eða monobactami).
 • Saga um gulu/skerta lifrarstarfsemi af völdum amoxicillins/clavulansýru.

Markaðsleyfishafi: ratiopharm Oy og ratiopharm GmbH

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
J01-BAKTERÍULYF TIL ALTÆKRAR NOTKUNAR (SYSTEMIC USE)
Virkt innihaldsefni
Amoxicillín og beta-laktamasa hemill
Lyfjaform
Filmuhúðaðar töflur og mixtúruduft
Styrkleiki
1000 mg og 91,4 mg/ml
Magn
14 stk. og 70 ml

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - www.serlyfjaskra.is

AMC.R.2021.0001.02

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
0059631000 mg14 stk.
06575191,4 mg/ml70 ml