Moclobemid ratiopharm

Moclobemid ratiopharm inniheldur virka efnið móklóbemíð. Moclobemid tilheyrir flokki lyfja sem kallast sértækir mónóamínoxidasa-hemlar (MAO-hemlar). Moclobemid er þunglyndislyf sem verkar á mónóamínvirka taugaboðefnakerfið í heila með afturkræfri hömlun á mónónamín oxídasa, einkum tegund A (RIMA). Þannig dregur úr umbrotum noradrenalíns, dópamíns og serótóníns, sem veldur aukinni utanfrumuþéttni þessara taugaboðefna.

Ábendingar: Moclobemid er ætlað til meðferðar við alvarlegu þunglyndi.

Frábendingar: 

 • Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • Skyndilegt rugl. 
 • Sjúklingar með krómfíklaæxli (pheochromocytoma). 
 • Ekki á að nota moclobemid fyrir börn þar sem klíníska reynslu af notkun lyfsins hjá börnum er ekki til staðar. 
 • Ekki má nota moclobemid samtímis eftirfarandi lyfjum:
  • Selegilini
  • 5-HT endurupptökuhemlum og öðrum þunglyndislyfjum (þ.m.t. þríhringlaga þunglyndislyfjum)
  • Linezolidi
  • Triptanlyfjum
  • Pethidini
  • Tramadoli
  • Buprorioni
  • Dextromethorphani

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - serlyfjaskra.is

Markaðsleyfishafi: ratiopharm GmbH*

MOC.R.2021.0001.01


Pakkningar

Vörunúmer Styrkleiki Magn
009117 150 mg 100 stk.
009099 300 mg 60 stk.
Ert þú heilbrigðisstarfsmaður?
Ýtarupplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum.
Nei