Lamotrigin ratiopharm

Lamotrigin ratiopharm dreifitöflur innihalda virkaefnið lamótigín. Lamótigín tilheyrir flokki lyfja sem kallast flogaveikilyf. Niðurstöður lyfjafræðilegra rannsókna benda til þess að lamotrigin sé notkunar- og spennuháður hemill á spennustýrð natríumgöng. Það hindrar viðvarandi, endurtekin taugaboð og hindrar losun glútamats (taugaboðefnisins sem gegnir lykilhlutverki við myndun flogakasta). Líklegt er að þessi áhrif stuðli að krampastillandi eiginleikum lamotrigins. Aftur á móti hefur verkunarhátturinn sem stuðlar að lækningalegri verkun lamotrigins við geðhvarfasýki ekki verið staðfestur, þótt líklegt sé að víxlverkun við spennustýrð natríumgöng gegni þar mikilvægu hlutverki. 

Ábendingar: 

Flogaveiki:

Fullorðnir og unglingar 13 ára og eldri

  • Samhliða öðrum lyfjum eða eitt sér til meðferðar við hlutaflogum eða alflogum, þ.m.t. krampaflogum (tonic-clonic).
  • Flog tengd Lennox-Gastaut heilkenni. Lamotrigin ratiopharm dreifitöflur eru gefnar sem viðbótarmeðferð, en geta verið fyrsta flogaveikilyfið sem byrjað er á við Lennox-Gastaut heilkenni.

Börn og unglingar á aldrinum 2 til 12 ára

  • Samhliða öðrum lyfjum til meðferðar við hlutaflogum og alflogum, þ.m.t. krampaflogum og flogum tengdum Lennox-Gastaut heilkenni.
  • Eitt sér til meðferðar við dæmigerðum störuflogum.

Geðhvarfasýki:

Fullorðnir 18 ára og eldri - Til að fyrirbyggja þunglyndislotur hjá sjúklingum með geðhvarfasýki af tegund I, sem einkum upplifa þunglyndislotur.

Lamotrigin ratiopharm dreifitöflur eru ekki ætlaðar til bráðameðferðar við oflætis- eða þunglyndislotum.

Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - serlyfjaskra.is

Markaðsleyfishafi: ratiopharm GmbH*.

LAM.R.2021.0001.01


Pakkningar

Vörunúmer Styrkleiki Magn
098378 25 mg 50 stk.
098387 50 mg 50 stk.
098405 100 mg 100 stk.
098423 200 mg 100 stk.
Ert þú heilbrigðisstarfsmaður?
Ýtarupplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum.
Nei