Felodipin ratiopharm

Felodipin ratiopharm inniheldur virka efnið felódipín. Felodipin ratiopharm er sértækur æða-kalsíumgangaloki, sem lækkar slagæðablóðþrýsting með því að minnka viðnám í æðum. Vegna mikillar sértækni á slétta vöðva í slagæðlingum hefur felodipin í lækningarlegum skömmtum engin bein áhrif á samdráttarhæfni hjartans eða leiðni. Vegna þess að það eru engin áhrif á slétta vöðva í bláæðum eða adrenvirka æðastjórn, er felodipin ekki talið tengjast réttstöðuþrýstingsfalli. Felodipin hefur væg natríumlosandi/þvagræsandi áhrif og vökvasöfnun á sér ekki stað.

Ábendingar: Háþrýstingur og stöðug hjartaöng.

Frábendingar: - Þungun - Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna. - Vanmeðhöndluð hjartabilun - Brátt hjartadrep - Óstöðug hjartaöng - Marktæk tregða á blóðflæði um hjartalokur - Veruleg hindrun á blóðflæði frá hjarta.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - serlyfjaskra.is

Markaðsleyfishafi: ratiopharm GmbH*.

FEL.R.2021.0001.01


Pakkningar

Vörunúmer Styrkleiki Magn
040742 2,5 mg 100 stk.
010947 5 mg 100 stk.
010980 10 mg 100 stk.
Ert þú heilbrigðisstarfsmaður?
Ýtarupplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum.
Nei