Ezetimibe ratiopharm

Ezetimibe ratiopharm inniheldur virka efnið ezetimíb. Ezetimibe ratiopharm er lyf sem notað er til að lækka kólesteról hjá fólki með kólesterólhækkun. Ezetimibe ratiopharm lækkar heildarkólesteról, „slæma“ kólesterólið (LDL-kólesteról) og fituefni nefnd þríglýseríð í blóði. Að auki eykur Ezetimibe ratiopharm „ góða“ kólesterólið (HDL–kólesteról). Ezetimibe ratiopharm, minnkar frásog kólesteróls úr meltingarvegi og eykur kólesteróllækkandi áhrif statína, sem er flokkur lyfja sem minnkar kólesterólið sem líkaminn myndar sjálfur. Kólesteról er eitt af nokkrum fituefnum í blóðinu.

Heildarkólesteról samanstendur aðallega af LDL- og HDL-kólesteróli. LDL-kólesteról er oft kallað „slæmt“ kólesteról vegna þess að það getur safnast fyrir í slagæðaveggjum og myndað skellur. Að lokum getur þessi skellumyndun leitt til slagæðaþrengingar. Þessi þrenging getur hægt á eða teppt blóðflæði til lífsnauðsynlegra líffæra eins og hjarta eða heila. Teppa blóðflæðis getur leitt til hjartaáfalls eða heilaslags. HDL-kólesteról er oft kallað „gott“ kólesteról vegna þess að það hjálpar til við að koma í veg fyrir að slæma kólesterólið safnist fyrir í slagæðunum og er vörn gegn hjartasjúkdómum. Þríglýseríð eru annað fituform í blóðinu sem getur aukið hættu á hjartasjúkdómi. 

Ábendingar: Frumkomin kólesterólhækkun (Primary Hypercholesterolaemia) - Ezetimibe ratiopharm gefið samhliða HMG-CoA afoxunarmiðlahemli (statíni) er ætlað ásamt ákveðnu mataræði fyrir sjúklinga með arfblendna ættgenga kólesterólhækkun (heterozygous familial hypercholesterolaemia) og kólesterólhækkun sem ekki er ættgeng (non-familial hypercholesterolaemia) og ekki er hægt að meðhöndla með statíni á viðeigandi hátt. Ezetimibe ratiopharm einlyfjameðferð, er ætluð ásamt ákveðnu mataræði fyrir sjúklinga með arfblendna ættgenga kólesterólhækkun (heterozygous familial hypercholesterolaemia) og kólesterólhækkun sem ekki er ættgeng (non-familial hypercholesterolaemia) þar sem statín er ekki talið viðeigandi eða er ekki þolað. Fyrirbygging hjarta- og æðasjúkdóma - Ezetimibe ratiopharm er ætlað til þess að draga úr hættu á hjarta- og æðasjúkdómum hjá sjúklingum með kransæðasjúkdóm og sögu um brátt kransæðaheilkenni, hvort sem þeir hafa áður verið á meðferð með statíni eða ekki. Arfhrein ættgeng kólesterólhækkun (Homozygous Familial Hypercholesterolaemia) - Ezetimibe ratiopharm gefið samhliða statíni, er ætlað ásamt ákveðnu mataræði fyrir sjúklinga með arfhreina ættgenga kólesterólhækkun. Sjúklingar geta einnig fengið aðra meðferð samhliða (t.d. LDL blóðhreinsun (apheresis)). Arfhrein sítósterólhækkun (Homozygous Sitosterolaemia (Phytosterolaemia)) - Ezetimibe ratiopharm er ætlað ásamt ákveðnu mataræði fyrir sjúklinga með arfhreina sítósterólhækkun.

Frábendingar: - Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna. - Vinsamlegast leitið upplýsinga í samantekt á eiginleikum lyfs (SmPC) fyrir viðkomandi lyf, þegar Ezetimibe ratiopharm er gefið samhliða statíni. - Ekki skal veita samsetta meðferð með Ezetimibe ratiopharm og statíni á meðgöngu eða við brjóstagjöf. - Ekki skal gefa Ezetimibe ratiopharm með statíni sjúklingum sem hafa viðvarandi lifrarsjúkdóm eða stöðuga óútskýranlega hækkun á transamínasagildum.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - serlyfjaskra.is

Markaðsleyfishafi: ratiopharm GmbH*.

EZE.R.2021.0001.01

 


Pakkningar

Vörunúmer Styrkleiki Magn
539990 10 mg 98 stk.
Ert þú heilbrigðisstarfsmaður?
Ýtarupplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum.
Nei