Dilmin

Dilmin inniheldur virka efnið diltíazem.  Diltíazem er benzódíazepín afleiða og tilheyrir flokki kalsíumgangaloka. Það hægir á hjartslætti, minnkar þörf hjartavöðvans fyrir súrefni og dregur úr álagi á hjartað. Diltiazem lækkar einnig blóðþrýsting með því að minnka vöðvaspennu í æðaveggjum.

Ábendingar: Hjartaöng, Prinzmetal hjartaöng, háþrýstingur, minnkaður viðbragðshraði í sleglum við gáttatif.

Fábendingar: Ofnæmi fyrir diltiazemi eða einhverju hjálparefnanna. - Heilkenni sjúks sínushnútar hjá sjúklingum sem ekki eru með virkan gangráð. - Vanmeðhöndluð hjartabilun. - Annarrar eða þriðju gráðu gáttasleglarof hjá sjúklingum sem ekki eru með virkan gangráð. - Hjartalost. - Brátt hjartadrep. - Verulegur hægsláttur (færri en 40 slög á mínútu). - Bilun í vinstri slegli ásamt lungnabjúgi. - Gáttaflökt eða gáttatif í tengslum við Wolff-Parkinson-White heilkenni. - Alvarlegur lágþrýstingur. - Digitaliseitrun. - Samhliðanotkun dantrolen innrennslislyfs. - Notkun í samsetningu með ivabrabini. - Meðganga eða brjóstagjöf.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - serlyfjaskra.is

Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf.

DIL.R.2020.0001.01


Pakkningar

Vörunúmer Styrkleiki Magn
020685 120 mg 100 stk.
Ert þú heilbrigðisstarfsmaður?
Ýtarupplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum.
Nei