Ciprofloxacin Alvogen

Cíprófloxacín Alvogen inniheldur virka efnið cíprófloxacín sem er breiðvirkt sýklalyf. Það hindrar afritun erfðaefnis í bakteríum og kemur þannig í veg fyrir að frumur skipti eða fjölgi sér. Cíprófloxacín er notað við ýmsum bakteríusýkingum, t.d. í þvagfærum, blöðruhálskirtli, maga og þörmum. Það þolist yfirleitt vel og aukaverkanir þess eru tiltölulega fátíðar. Lyfið hentar þó síður börnum eða þunguðum konum þar sem það getur hugsanlega valdið sinaskemmdum og liðbólgu í börnum. Eins og önnur breiðvirk sýklalyf getur cíprófloxacín raskað eðlilegri bakteríuflóru líkamans og því getur fylgt aukin hætta á sýkingum af völdum sveppa eða baktería sem eru ónæmar fyrir lyfinu.

Ábendingar:

Fullorðnir: Sýkingar í neðri öndunarvegi af völdum Gram-neikvæðra baktería. Langvinn eyrnabólga með ígerð. Bráð versnun á langvinnri skútabólgu, einkum af völdum Gram-neikvæðra baktería. Þvagfærasýkingar. Þvagrásar- og leghálsbólga af völdum gónókokka sem stafa af næmri lekandabakteríu (Neisseria gonorrhoeae) . Eistnalyppu-eistnabólga af völdum Neisseria gonorrhoeae. Bólgusjúkdómur í grindarholi af völdum Neisseria gonorrhoeae Þegar grunur leikur á eða þegar þekkt er að einhver ofangreindra sýkinga í eða við kynfæri er af völdum Neisseria gonorrhoeae er sérstklega mikilvægt að fá staðbundnar upplýsingar um tíðni ónæmis gegn cíprófloxacíni og að staðfesta næmi með rannsóknaniðurstöðum. Sýkingar í meltingarvegi (t.d. ferðamannaniðurgangur), innan kviðar og í húð og mjúkvefjum af völdum Gram-neikvæðra baktería. Illkynja bólga í ytra eyra. Sýkingar í beinum og liðum. Cíprófloxacín má nota til að meðhöndla sjúklinga með daufkyrningafæð og hita sem talið er að stafi af bakteríusýkingu. Fyrirbyggjandi við sýkingum hjá sjúklingum með daufkyrningafæð eða vegna ífarandi sýkinga af völdum Neisseria meningitidis. Innöndunarmiltisbrandur (fyrirbyggjandi eftir útsetningu og læknandi meðferð)

Börn og unglingar: Berkju- og lungnasýkingar af völdum Pseudomonas aeruginosa hjá sjúklingum með slímseigjusjúkdóm. Flóknar þvagfærasýkinga og bráð nýra- og skjóðubólga. Innöndunarmiltisbrandur (fyrirbyggjandi eftir útsetningu og læknandi meðferð).

Einnig má nota cíprófloxacíni við alvarlegum sýkingum hjá börnum og unglingum þegar það er talið nauðsynlegt. Upphaf meðferðar á að vera í höndum læknis með reynslu í meðferð slímseigjusjúkdóms og/eða alvarlegra sýkinga hjá börnum og unglingum.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - www.serlyfjaskra.is

CIP.R.2020.0001.01


Pakkningar

Vörunúmer Styrkleiki Magn
169773 250 mg 20 stk.
169762 500 mg 10 stk.
169751 500 mg 20 stk.
Ert þú heilbrigðisstarfsmaður?
Ýtarupplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum.
Nei