Amiloride/HCT Alvogen

Amiloride/HCT Alvogen inniheldur virku efnin amilorid hýdróklóríð sem er kalíumsparandi þ.e. hindrar að of mikið af kalíum losni úr líkamanum og hýkróklórtíazíð sem er þvagræsilyf, þ.e. vantslosandi lyf. Amiloride/HCT Alvogen er notað til að lækka blóðþrýsting, sem meðferð vegna skertrar hjartastarfsemi og til að minnka þrota/bjúg er tengist skorpulifur.

Ábending: Meðferð við háþrýstingi, við skertri hjartastarfsemi og sem meðferð við bjúgi og skinuholsvökva í tengslum við skorpulifur. 

Frábending: ofnæmi fyrir virka efninu, einhverju hjálparefnanna eða öðrum súlfónamíðum, blóðkalíumhækkun (kalíum í sermi yfir 5,1 mmól/l), samhliða notkun annarra lyfja sem auka kalíumþéttni í sermi, þvagþurrð, bráð nýrnabilun, alvarlegur, stigversnandi nýrnasjúkdómur, nýrnakvilli vegna sykursýki.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - www.serlyfjaskra.is


Pakkningar

Vörunúmer Styrkleiki Magn
084252 55 mg 100 stk.
174063 27,5 mg 100 stk.
Ert þú heilbrigðisstarfsmaður?
Ýtarupplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum.
Nei