Valablis

Valacíklóvír 500 mg

Fæst án lyfseðils í næsta apóteki.

Til meðferðar við frunsum.

  • Fyrsta lyfið til inntöku fáanlegt í lausasölu
  • Óþarfi að koma við sýkt svæði
  • Tveir skammtar á 12 tímum
  • Ekki sjáanleg meðferð á vörum
  • Inniheldur Valacíklóvír

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Fylgiseðill

VAL.L.A.2020.0003.01

  

Útdráttur úr fylgiseðli

Valablis 500 mg filmuhúðaðar töflur. Virkt efni: Valacíkóvír. Ábendingar: Valablis er notað til að meðhöndla frunsur hjá heilbrigðum einstaklingum með eðlilega nýrnastarfsemi sem eru 18 ára og eldri og hafa áður verið greindir með áblástur (frunsur) af lækni og þurfa endurtekna meðferð vegna áblásturs. Lyfið virkar með því að drepa eða stöðva vöxt veira sem kallast herpes simplex. Skammtar og lyfjagjöf: Venjulegur skammtur er 2.000 mg (fjórar 500 mg töflur) tvisvar á dag. Seinni skammtinn skal taka 12 klst. (ekki innan við 6 klst.) eftir fyrsta skammtinn. Þú átt að taka Valablis í aðeins einn dag (tvo skammta). Gleyptu töflurnar heilar með sopa af vatni.  Frábendingar: Ekki má nota Valablis ef þú ert með ofnæmi fyrir valacíklóvíri, acíklóvíri eða einhverju innihaldsefni lyfsins. 

Varnaðarorð og varúðarreglur: Leitið ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en Valablis er notað ef þú ert með nýrnavandamál, lifrarvandamál, eldri en 65 ára eða ónæmiskerfi þitt er veikt.  Mjög algengar/algengar aukaverkanir: Höfuðverkur, ógleði, sundl, uppköst, niðurgangur, viðbrögð í húð eftir sólarljós (ljósnæmi) og útbrot.  Þungun og brjóstagjöf: Notkun valacíklóvírs er ekki ráðlögð á meðgöngu, leitið ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi.  Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf., Sæmundargata 15-19, 101 Reykjavík. Dagsetning endurskoðunar textans: janúar 2017. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.