PEVARYL KREM

Pevaryl krem 10 mg/g 

Fæst án lyfseðils í næsta apóteki.

Pevaryl krem er notað til meðferðar við sveppasýkingum í húð. Pevaryl krem hentar vel til meðferðar við öllum húðsveppasýkingum án tillits til tegundar eða staðsetningar.

  • Við sveppasýkingu
  • Fæst í lausasölu

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Pevaryl krem: Fylgiseðill

PEV.L.A.2021.0002.01

ÚTDRÁTTUR ÚR FYLGISEÐLI

Pevaryl krem, ekónazól 10 mg/g, 30 g túpa.

Ábendingar: Sveppasýking (húðsveppasýkingar af völdum Trichophyton, Epidermophyton og Microsporum tegunda), hvítsveppasýki (candidiasis), litbrigðasveppasýking (pityriasis versicolor).

Skammtar og lyfjagjöf: Til staðbundinnar meðferðar á húð. 
Fullorðnir og börn eldri en 10 ára: Berið Pevaryl á sýkt húðsvæði að morgni og að kvöldi. Nuddið kreminu varlega inn með fingri. Fyrir meðferð við fótsveppum skal þvo fæturna og þurrka þá vel. Meðferðin á að vara í minnst 2 vikur eftir að einkennin eru horfin. Við sýkingu á höndum er mælt með að kremið sé borið á eftir hvern handþvott. Pevaryl krem hentar vel til meðferðar við öllum húðsveppasýkingum án tillits til tegundar eða staðsetningar.

Ekki má nota lyfið handa börnum yngri en 10 ára án samráðs við lækni.

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Einungis til notkunar í leggöng. Pevaryl skeiðarstíla og krem má ekki nota í augu eða munn. Pevaryl inniheldur efni í olíugrunni sem getur skemmt latexhettur og latexverjur og þar með dregið úr öryggi við notkun þeirra. Því skal ekki nota Pevaryl samtímis latexhettum eða latexverjum. Sjúklingar sem nota sæðisdrepandi lyf skulu ráðfæra sig við lækni, þar sem staðbundin meðferð í leggöngum getur gert sæðisdrepandi lyf óvirkt. Pevaryl má ekki nota samhliða annarri innvortis eða útvortis meðferð kynfæra. Ef einhver merki um ertingu eða ofnæmi koma fram skal hætta meðferð. Sjúklingar sem eru með ofnæmi fyrir imidazoli hafa einnig greint frá ofnæmi fyrir econazolnítrati. Pevaryl krem inniheldur bensósýru sem getur haft væg ertandi áhrif á húð, augu og slímhúð. Pevaryl krem inniheldur bútýlhýdroxýanisól sem getur valdið staðbundnum aukaverkunum í húð (t.d. snertiofnæmi) eða haft ertandi áhrif á augu og slímhúð.

Notkun á meðgöngu: Vegna frásogs frá leggöngum má ekki nota Pevaryl á fyrsta þriðjungi meðgöngu nema samkvæmt læknisráði. Pevaryl má nota á öðrum og síðasta þriðjungi meðgöngu ef hugsanlegur ávinningur fyrir móður vegur þyngra en möguleg hætta fyrir fóstrið.

Notkum samhliða brjóstagjöf: Ekki er vitað hvort econazolnítrat skiljist út í brjóstamjólk. Gæta skal varúðar við notkun Pevaryl hjá konum með barn á brjósti.