PEVARYL DEPOT

Pevaryl Depot 10 mg/g krem og skeiðarstíll x1 (samsett pakkning)
Pevaryl Depot skeiðarstíll x1

Fæst án lyfseðils í næsta apóteki.

Pevaryl Depot fæst í tveimur mismunandi pakkningum. Annars vegar krem og skeiðarstíll og hins vegar eingöngu skeiðarstíll. Skeiðarstílarnir í Pevaryl Depot eru forðastílar. Pevaryl Depot er notað við sveppasýkingum í leggöngum

  • Við sveppasýkingu í leggöngum
  • Stíllinn er forðastíll
  • Hægt að fá bæði krem og stíl eða eingöngu stíl

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Pevaryl Depot stíll: Fylgiseðill
Pevaryl Depot krem og stíll: Fylgiseðill 


PED.L.A.2020.0001.01

ÚTDRÁTTUR ÚR FYLGISEÐLI

Pevaryl Depot krem: Ekónazól 10 mg/g, 15 g túpa.
Pevaryl Depot krem og stíll: Ekónazól 150 mg skeiðarstíll x1 og ekónazól krem 10 mg/g, 15 g túpa.

Ábendingar: Leggangabólga og skapabólga af völdum gersveppa.

Skammtar og lyfjagjöf: Þegar um er að ræða sveppasýkingar í leggöngum, samhliða sveppasýkingum á sköpum, spöng og umhverfis endaþarmsop er mælt með samtímis notkun skeiðarstíla og krems.
150 mg skeiðarstíll: Setja á skeiðarstílinn hátt í leggöng að kvöldi fyrir svefn.
1% krem: Berið þunnt lag af kremi á svæðið í kringum leggangaop og endaþarmsop 2-3 sinnum á dag. Meðferðin á að vara þar til óþægindin eru horfin og í 3 daga til viðbótar.
Meðhöndlun maka: Þvoið reður og forhúð með volgu vatni og berið síðan Pevaryl 1% krem á 2 sinnum á dag þar til óþægindi hverfa og í 3 daga eftir það.

Þungaðar konur ættu að þvo hendur vandlega áður en notkun Pevaryl Depot skeiðarstíla

Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna.

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Einungis til notkunar í leggöng. Pevaryl Depot skeiðarstíla og Pevaryl krem má ekki nota í augu eða munn. Pevaryl Depot og Pevaryl krem innihalda efni í olíugrunni sem getur skemmt latexhettur og latexverjur og þar með dregið úr öryggi við notkun þeirra. Því skal ekki nota Pevaryl Depot skeiðarstíla og Pevaryl krem samtímis latexhettum eða latexverjum. Sjúklingar sem nota 2 sæðisdrepandi lyf skulu ráðfæra sig við lækni, þar sem staðbundin meðferð í leggöngum getur gert sæðisdrepandi lyf óvirkt. Pevaryl Depot skeiðarstíla og Pevaryl krem má ekki nota samhliða annarri innvortis eða útvortis meðferð kynfæra. Ef einhver merki um ertingu eða ofnæmi koma fram skal hætta meðferð. Sjúklingar sem eru með ofnæmi fyrir imidazoli hafa einnig greint frá ofnæmi fyrir econazolnítrati. Pevaryl krem inniheldur bensósýru sem getur haft væg ertandi áhrif á húð, augu og slímhúð. Pevaryl krem inniheldur bútýlhýdroxýanisól sem getur valdið staðbundnum aukaverkunum í húð (t.d. snertiofnæmi) eða haft ertandi áhrif á augu og slímhúð.

Meðganga: Vegna frásogs frá leggöngum má ekki nota Pevaryl á fyrsta þriðjungi meðgöngu nema samkvæmt læknisráði. Pevaryl má nota á öðrum og síðasta þriðjungi meðgöngu ef hugsanlegur ávinningur fyrir móður vegur þyngra en möguleg hætta fyrir fóstrið.

Brjóstagjöf: Gæta skal varúðar við notkun Pevaryl Depot skeiðarstíla og Pevaryl krems hjá konum með barn á brjósti.