NASO-RATIOPHARM 

Xylometazolinum 1 mg/ml og 0,5 mg/ml 

Samheita lyf við Otrivin. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki.

Naso-ratiopharm nefúði minnkar þrota í slímhúðum í nefi og hálsi og auðveldar sjúklingum með kvef að anda í gegnum nefið.

Naso-ratiopharm 1 mg/ml er fyrir fullorðna og börn frá 10 ára aldri.
Naso-ratiopharm 0,5 mg/ml er fyrir börn 2-10 ára.

  • Nefúði
  • Fæst í lausasölu
  • Dregur úr slímmyndun 
  • Auðveldar öndun í gegnum nef

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Naso-ratiopharm 1 mg/ml: Fylgiseðill 
Naso-ratiopharm 0,5 mg/ml: Fylgiseðill

NAO.L.A.2020.0001.01

ÚTDRÁTTUR ÚR FYLGISEÐLI

Xýlómetazólin 0,5 mg/ml og 1 mg/ml, 10 ml. 

Ábendingar: Til að draga úr aukinni slímmyndun í tengslum við nefslímubólgu og skútabólgu.

Skammtur
Naso-ratiopharm 0,5 mg/ml nefúði, lausn. Börn á aldrinum 2 til 10 ára: Einn úðaskammtur (0,07 ml) í hvora nös, ekki oftar en þrisvar á dag, mest 7 daga í senn. Tíminn á milli skammta skal ekki vera styttri en 8 klst. Fyrir börn eldri en 10 ára og fullorðna fæst nefúði sem er 1 mg/ml. Ekki er mælt með notkun lyfja sem innihalda xylometazolin hjá börnum yngri en 2 ára.
Naso-ratiopharm 1 mg/ml nefúði, lausn. Fullorðnir og börn eldri en 10 ára: Einn úðaskammtur (0,14 ml) í hvora nös, ekki oftar en þrisvar á dag, mest 7 daga í senn. Tíminn á milli skammta skal ekki vera styttri en 6 klst. Nefúða sem er 1 mg/ml skal ekki nota handa börnum yngri en 10 ára.

Börn á aldrinum 2 til 10 ára: Fyrir börn 2 til 10 ára fæst nefúði sem er 0,5 mg/ml. Ekki er mælt með notkun lyfja sem innihalda xylometazolin hjá börnum yngri en 2 ára.

Notkun úðans: Nefúðinn er með hlífðarloki sem ver stútinn og heldur honum hreinum. Mundu að fjarlægja það áður en úðinn er notaður. Snýttu þér gætilega. Settu stútinn í aðra nösina og haltu glasinu uppréttu. Úðaðu einu sinni um leið og þú andar rólega inn í gegnum nefið. Hreinsaðu stútinn með þurri pappírsþurrku og settu lokið á aftur.
Gagnlegar ábendingar: Ekki er víst að nýr úði virki í fyrsta sinn. Þú gætir þurft að undirbúa glasið með því að úða nokkrum sinnum þar til fínn úði myndast. Úðinn er nú tilbúinn til notkunar. Til að tryggja hreinlæti skal ávallt sami einstaklingur nota sama nefúðaglas af Naso-ratiopharm nefúða, lausn.

Frábendingar:
- Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna.
- Má ekki nota eftir heiladingulsnám (transsphenoidal hypophysectomy).
- Bólga í húð og slímhúð fremri hluta nefhols (nasal vestibule) og skorpumyndun (þurrnefbólga (rhinitis sicca)).
- Þrönghornsgláka.
- Notkun MAO-hemla.

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Gæta skal varúðar við notkun hjá sjúklingum sem eru viðkvæmir fyrir adrenvirkum efnum. Til að forðast bakslagsáhrif skal aðeins nota lyfið mest 7 daga í senn. Einnig skal gæta varúðar þegar um er að ræða háþrýsting, alvarlega hjartasjúkdóma, ofvirkni skjaldkirtils, sykursýki, porfýríu, stækkun blöðruhálskirtils og hjá sjúklingum sem taka bromocriptin. Sjúklingar með heilkenni lengingar á QT bili sem fá meðferð með xylometazolini geta verið í aukinni hættu á að fá alvarleg slegla-sláttarglöp.

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf: Aðeins skal nota lyfið á meðgöngu og samhliða brjóstagjöf eftir að nákvæmt mat á áhættu og ávinningi hefur farið fram.

Sérstakar varúðarreglur við geymslu: Geymið við lægri hita en 25°C.