Fungyn

Fluconazol 150 mg

Fæst án lyfseðils í næsta apóteki

Við sveppasýkingu í leggöngum

  • 1 hylki til inntöku
  • Ein meðferð
  • Skjót virkni
  • Inniheldur fluconazolum

LESIÐ FYLGISEÐILINN FYRIR NOTKUN.

Fylgiseðill

FUN.L.A.0002.01

Útdráttur úr fylgiseðli

Fungyn 150 mg hart hylki. 1 hylki í pakka. Virkt efni: Flúkónazól. Ábendingar: Fungyn tilheyrir flokki lyfja sem kallast sveppalyf. Án ávísunar frá lækni er Fungyn notað við sveppasýkingu í leggöngum af völdum gersveppsins Candida hjá konum, sem áður hafa verið greindar með sveppasýkingu. Einkennin eru meðal annars kláði og sviði í leggöngum og á ytri kynfærum.  Skammtar og lyfjagjöf: Fungyn hylkið á að gleypa heilt með glasi af vatni. Fullorðnir: 1 hylki (150 mg) til inntöku í stökum skammti. Frábendingar: Ekki má nota Fungyn ef þú ert með ofnæmi fyrir virka efninu, eða öðrum lyfjum sem þú hefur tekið við sveppasýkingu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Fyrir önnur lyf sem ekki er ráðlagt að taka samhliða Fungyn vinsamlegast skoðið fylgiseðil fyrir nánari upplýsingar.

Sérstök varnaðarorð: Aðlaga þarf skammta ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi, leitið ráða hjá lækni.  Algengar aukaverkanir: Höfuðverkur, magaóþægindi, niðurgangur, ógleði, uppköst, aukning á lifrarensímum í blóðprufum, útbrot. Þungun og brjóstagjöf: Ekki skal nota lyfið nema með höfðu samráði við lækni. Markaðsleyfishafi: Alvogen ehf., Sæmundargata 15-19, 101 Reykjavík. Dagsetning endurskoðunar textans: 14. desember 2016. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.