Spice (K2) fíkniefnapróf

Prófin greina Spice (K2) sem er samheiti yfir efnasmíðaða kannabínóíða. Spice (K2) prófin eru efnagreiningarpróf. Þau greina hvort Spice (K2) er til staðar í þvagi manna, við viðmiðunarmörk eða í meira magni. Prófin segja ekki til um magn efnanna. Notið prófin ekki eftir fyrningardagsetninguna sem er stimpluð undir kassann og á innsigluðu umbúðirnar. Spice (K2) prófn á að geyma við 4°-30°C. Prófin eru rakanæm og því má ekki rjúfa innsigluðu umbúðirnar fyrr en við notkun. Allar jákvæðar niðurstöður verður að staðfesta með öðrum aðferðum.

Greiningartími í þvagi:

Spice (K2) greinist í þvagi eftir neislu í u.þ.b 72 tíma og jafnvel lengur en það fer eftir skammti og lengd notkunar.

Framvæmd prófsins:

Nákvæmar leiðbeiningar um framkvæmd prófsins og túlkun niðurstaðna eru innan á pakkanum.

Innihald pakkans:

5 prófstrimlar, þvagprufuglas og hanskar.

//The tests detect Spice (K2), a synonym for chemical cannabinoids. The Spice (K2) tests are chemical analysis tests. They detect whether Spice (K2) is present in human urine, at the limit or in higher amounts. The tests do not indicate the amount of substances. Do not use the tests after the expiry date which is stamped under the box and on the sealed container. Spice (K2) test should be stored at 4 ° -30 ° C. The tests are moisture sensitive and therefore the sealed packaging must not be broken until use. All positive results must be confirmed by other methods.

Urine detection time:

Spice (K2) is detected in the urine after ingestion for approximately 72 hours and even longer depending on the dose and duration of use.

Execution of the test:

Detailed instructions for conducting the test and interpreting the results are included in the package.

Package Contents:

5 test strips, urine test tube and gloves.