Kannabis fíkniefnapróf fyrir þvagsýni

Fíkniefnaprófið greinir THC (Tetrahydrocannabinol) í þvagi, en það er virka innihaldsefnið í kannabisefnum svosem marijúana og hassi. Prófið er afar einfalt í framkvæmd og kassinn inniheldur allt sem til þarf. Umbúðirnar eru á íslensku og ensku og eru leiðbeiningarnar skýrar og einfaldar. Á innri hlið kassans eru nánari upplýisngar sem eru ætlaðar þeim sem les úr prófinu.

Hver pakkning inniheldur: 5 prófstrimla, plasthanska og þvagprufuglas.

Framkvæmd prófsins
 • Þvagsýni tekið
 • Prófið framkvæmt 
 • Beðið í 3 mínútur
 • Lesið í niðurstöður

ATHUGIÐ: Greiningartími THC í þvagi er u.þ.b. 3-10 dagar eftir staka notkun en allt að 8 vikur og mögulega lengur ef um langtímanotkun er að ræða.

Túlkun niðurstaðna
 • Niðurstöður lesnar af prófstrimlinum
 • Dauf lína telst alltaf fullgild lína
 • Tvær línur í glugganum: Efnið mælist ekki
 • Ein lína í glugganum: Efnið mælist

Kannabisprófin eru efnagreiningarpróf; þau greina hvort THC er til staðar í þvagi manna, við viðmiðunarmörk eða í meira magni. Þau segja ekki til um magn efnanna. 


The test detects THC (Tetrahydrocannabinol) in urine. THC is the active ingredient in cannabis such as marijuna and hash. The drug test is simple to use and the pack contains everything that is needed. The packaging is in Icelandic and English and the instructions are clear and simple. On the inside of the package are more detailed instructions for use and interpreting results.

Each pack contains: 5 testing strips, urine sample container and gloves.

INSTRUCTIONS
 • Urine sample taken
 • Test performed
 • Wait for 3 minutes
 • Interpret the results

Interpretation of the results
 • Read results from the testing strip
 • A faint line is still a fully valid line
 • Two lines in the window: Drug not detected
 • One line in the window: Drug detected