Felodipin ratiopharm

Felodipin ratiopharm inniheldur virka efnið felódipín. Felodipin ratiopharm er sértækur æða-kalsíumgangaloki, sem lækkar slagæðablóðþrýsting með því að minnka viðnám í æðum. Vegna mikillar sértækni á slétta vöðva í slagæðlingum hefur felodipin í lækningarlegum skömmtum engin bein áhrif á samdráttarhæfni hjartans eða leiðni. Vegna þess að það eru engin áhrif á slétta vöðva í bláæðum eða adrenvirka æðastjórn, er felodipin ekki talið tengjast réttstöðuþrýstingsfalli. Felodipin hefur væg natríumlosandi/þvagræsandi áhrif og vökvasöfnun á sér ekki stað.

Ábendingar: Háþrýstingur og stöðug hjartaöng.

Frábendingar: - Þungun - Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna. - Vanmeðhöndluð hjartabilun - Brátt hjartadrep - Óstöðug hjartaöng - Marktæk tregða á blóðflæði um hjartalokur - Veruleg hindrun á blóðflæði frá hjarta.

Markaðsleyfishafi: ratiopharm GmbH*.

Ítarupplýsingar

Tegund lyfs
C08C - SÉRTÆKIR KALSIUMGANGALOKAR MEÐ AÐALVERKUN Á ÆÐAR
Virkt innihaldsefni
Felódipín
Lyfjaform
Forðatöflur
Styrkleiki
2,5, 5 og 10 mg
Magn
100 stk.

Upplýsingar um aukaverkanir, milliverkanir, varnaðarorð og önnur mikilvæg atriði má nálgast í sérlyfjaskrá - www.serlyfjaskra.is

FEL.R.2021.0001.02

Pakkningar

VörunúmerStyrkurMagn
0407422,5 mg100 stk.
0109475 mg100 stk.
01098010 mg100 stk.